Kļūt par biedru

Kā iestāties biedrībā:

1) jāiepazīstas ar LMZA biedrības statūtiem;

2) jāaizpilda LMZA biedra pieteikuma anketa, kas jānosūta biedrības valdei uz info@latclay.lv (iesūtīto pieteikumu LMZA valde izskatīs tuvākās sēdes laikā un atbildi sniegs elektroniski);

3) regulāri nomaksāt biedra naudu – LMZA biedra naudas maksa par vienu kalendāro gadu  sastāda 18,- EUR (savukārt studentiem, pensionāriem maksa par vienu kalendāro gadu –  9,- EUR).

LMZA rekvizītus varat atrast kontaktu sadaļā (veicot biedra naudas maksājumus noteikti uzrādiet maksājuma mērķi, piemēram, Vārds Uzvārds LMZA Biedra nauda 2017).

20150804_125320