Valde

 WU2S9817FotoKalnins

LMZA valdes priekšsēdētāja

Mg. chem. Anna Trubača-Boginska

 Submikronu daļiņu izdalīšana no Latvijas illītu māliem. Mālu minerālu modificēšana ar virsmaktīvām vielām. Polimēru nanokompozīti.
 dzene-liva

LMZA valdes locekle

Mg.Sc. Līva Dzene

Katjonu adsorbcija uz mālu minerāliem, polimēru-mālu minerālu kompozītmateriāli.
 IMAG0598

LMZA valdes locekle

Dr.sc.ing. Agnese Stunda-Zujeva

 Mālu pielietošana dažādos produktos (piemēram, suspensijas kosmētikai) un tehnoloģiskā procesa izstrāde (piemēram, iegūstot mālu mikrogranulas izsmidzināšanas žāvēšanā). Pieredze pārsvarā darbā ar Latvijas illītu saturošiem māliem. Ir pieredze ar dažādām cietu vielu analīzes metodēm – kristālisko (rentgendifrakcijas) fāžu analīzi, virsmas laukuma un porainibas noteikšanu, elektronmikroskopijas attēlu interpretēšanu, kristalizācijas norišu analīzi u.c.

LMZA valdes locekle

Dr. geol. Ilze Vircava