Pētījumi Latvijā

Projekti

Latvijas pētnieku starpdisciplinārs pētījums par Latvijas māliem, jaunu produktu izstrādi, piemēram, komētikā, inovatīvu keramiku, energotaupīga keramzīta un keramzīta izmantošanu biotehnoloģijās. Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem (ZEMES DZĪLES). http://www.lu.lv/vpp/arhivs/zeme/

Jaunākās publikācijas:

Zinātniskās grupas:

  • Latvijas Universtitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
  • Latvijas Universtitātes Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedra; http://www.lu.lv/kf/par/katedras/fizikala/
  • Rīgas Tehniskā universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts; http://rbiac.rtu.lv/
  • Rīgas Tehniskā universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātes Silikātu Materiālu institūts. http://www2.ktf.rtu.lv/MKF_lv/SMI/lat/