Latvijas Mālu zinātniskā apvienība (LMZA) ir organizācija, kura apvieno zinātniekus un interesentus Latvijā, mālu un mālu minerālu izpētes jomā.

Latvijas Mālu zinātniskās apvienības mērķis ir veicināt mālu un mālu minerālu zinātnisko izpēti un pētījumu atpazīstamību gan Latvijā, gan ārpus tās, tādēļ viens no LMZA izvirzītajiem uzdevumiem ir veicināt zinātnieku sadarbību starp dažādām zinātnes jomām, sekmējot gan intelektuālā potenciāla, gan veiksmīgu zinātniskās infrastruktūras izmantošanu starp dažādām zinātņu institūcijām.  LMZA uzdevumos ietilpst jauno zinātnieku un studentu izglītošana un piesaiste mālu pētniecībai, kā arī sadarbības veicināšana ar citām mālu un mālu minerālu izpētes organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.LMZA par nākotnes mērķi ir izvirzījusi kļūt par Eiropas mālu grupu asociācijas (European Clay Groups Association) un starptautiskās mālu pētniecības asociācijas AIPEA (Association Internationale pour l’Etude des Argiles) biedru.

Nordic Clay Meeting / 3rd Symposium Clays & Ceramics 2021

8-10 February 2021

We are delighted to invite you to participate in  Nordic Clay Meeting / 3rd Symposium Clays & Ceramics 2021 on 8-10 February at University of Latvia in Riga and online. Central Riga and its downtown area are notable for their beautiful Art Nouveau architecture, which are included on the UNESCO World Heritage List. The event will be hosted by Latvian Clay Science Society with support of the University of Latvia .


Important dates

Registration deadline: January 22, 2021.

Abstract submission deadline: December 5, 2020.


More info here


Sadarbības partneri

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .