Par LMZA

Latvijas Mālu zinātniskā apvienība (LMZA) ir organizācija, kura apvieno zinātniekus un interesentus Latvijā, mālu un mālu minerālu izpētes jomā. LMZA dibināta 2015. gada 22. septembrī apvienojoties jauniem un aktīviem zinātniekiem no dažādām universitātēm (Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Puatjē Universitāte (Francija), Tartu Universitāte). Biedrības mērķis ir veicināt mālu un mālu minerālu zinātnisko izpēti un pētījumu atpazīstamību gan Latvijā, gan ārpus tās, tādēļ viens no LMZA izvirzītajiem uzdevumiem ir veicināt zinātnieku sadarbību starp dažādām zinātnes jomām, sekmējot gan intelektuālā potenciāla, gan veiksmīgu zinātniskās infrastruktūras izmantošanu starp dažādām zinātņu institūcijām.  LMZA uzdevumos ietilpst jauno zinātnieku un studentu izglītošana un piesaiste mālu pētniecībai, kā arī sadarbības veicināšana ar citām mālu un mālu minerālu izpētes organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kā pirmo uzdevumu LMZA izvirzījusi bezmaksas semināra „Māli un pētījuma metodes” organizēšanu, kas norisināsies 2016. gada 1.–2. februārī, lai popularizētu mālu pētījumu nozīmību un starpdiscipliniaritāti, iepazīstinātu ar jauniem un aktuāliem pētniecības virzieniem mālu pētījumu jomā, veicinātu mālu pētījumu metožu apguvi studentu un pētnieku starpā, radot zināšanu tiltu starp dažādām zinātņu nozarēm un pētniecības institūcijām, kā arī veicinātu to savstarpējo sadarbību.

LMZA par nākotnes mērķi ir izvirzījusi kļūt par Eiropas mālu grupu asociācijas (European Clay Groups Association) un starptautiskās mālu pētniecības asociācijas AIPEA (Association Internationale pour l’Etude des Argiles) biedru.

LMZA aktīvi aicina iestāties jaunus biedrus. Par biedru uzņemšanas kārtību varat iepazīties ŠEIT